Op 16 december hielden we een online teamvergadering voor alle leden van buurtpreventieteam De Groote Wielen. Na de nieuwjaarsborrel helemaal aan het begin van het jaar, was dit de eerste keer dat we weer met het hele team bijeen waren. Helaas vanwege de pandemie noodgedwongen online, maar het was goed om elkaar weer eens te zien. In 2020 hebben we diverse nieuwe leden mogen verwelkkomen, en nog niet iedereen had kunnen kennismaken. We zijn tijdens de pandemie door blijven gaan met onze dagelijkse rondes, maar o.a. door planningsvoorkeuren had nog niet iedereen elkaar ontmoet.

De agenda van de bijeenkomst

  1. Opening
  2. Voorstellen
  3. Nieuws van de politie
  4. Uitkomsten online ledenevaluatie
  5. Nieuws van de gemeente
  6. Nieuws van het buurtpreventieteam
  7. Rondvraag

Online terugblikken en vooruitkijken

We houden de bijeenkomst via ZOOM, en beginnen met een korte kennismaking met de nieuwe leden in enkele break-out rooms.

Daarna kijkt de wijkagent terug op het afgelopen jaar en bespreekt de bijzonderheden in De Groote Wielen met ons in relatie tot onze activiteiten als buurtpreventieteam. Inbraken en autocriminaliteit zijn relatief laag, al blijft waakzaamheid geboden. We krijgen nog wat tips om alert en adequaat te reageren wanneer we verdachte zaken waarnemen.

Vervolgens nemen we de resultaten van de eerder afgenomen digitale enquête door. Een kleine greep uit de bespreekpunten: de leden ervaren een enthousiast en actief team, vinden het fijn een bijdrage te kunnen leveren aan een fijne wijk, waarderen de samenwerking met politie en gemeente en zijn blij met de beschikbaarheid van een speciale app waarin we o.a. de planning maken, onze rondes vastleggen en een logboek bijhouden. Verbeterpunten die worden genoemd is de behoefte aan meer trainingen (liggen helaas noodgedwongen stil vanwege corona), meer sociale activiteiten (idem) en vaker updates van de wijkagent. Leden vinden het ook belangrijk te benadrukken dat het buurtpreventieteam niet bestaat uit professionals, maar uit betrokken buurtgenoten die dit waardevol vrijwilligerswerk vinden. Er wordt veel waarde gehecht aan de focus op onze kerntaken: zichtbaar zijn en in gesprek gaan met buurtgenoten, melden van verstoringen in de openbare ruimte (zoals losse stoeptegels, defecte verlichting) en alert zijn op overlast en criminaliteit.

Eén van de vragen uit de evaluatie was ook of er behoefte is aan een buurtpreventiejas. Deze vraag komt al enkele jaren terug in de jaarlijkse enquête, maar dit jaar pas was er een duidelijke meerderheid vóór zo’n jas. We zijn geen BOA en willen dat ook niet uitstralen, maar we willen wel goed zichtbaar, veilig en herkenbaar onze taken kunnen uitvoeren. Dat betekent dat het proces in gang is gezet om jassen aan te schaffen en je ons binnenkort naast het bekende gele hesje ook in een gloednieuwe jas kunt tegenkomen. De jassen zijn ook reflecterend geel en voorzien van herkenbare bedrukking. Dank aan de gemeente voor het faciliteren hiervan!

Verder gaat het nog over de manier van plannen, over andere taken binnen het team, en de samenwerking met de gemeente waarmee we een nieuwe flyer aan het ontwerpen zijn en waarbij we een bijdrage leveren aan het vormgeven van nieuw buurtpreventiebeleid binnen de gemeente.

We sluiten af met een vooruitblik naar de kerstperiode en naar het nieuwe jaar.

Buurtpreventieteam De Groote Wielen bestaat op dit moment uit zo’n 25 leden. De verschillende buurtpreventie WhatsApp-groepen in de wijk hebben gezamenlijk zo’n 700 leden. Ook zijn we actief op Facebook (1250 volgers), Instagram (250) en Twitter (175). En begin 2021 hopen we een nieuwe website te lanceren, speciaal voor de wijk.