Kort verslagje over het Donkere Dagen Offensief van 8 december 2020.

Tijdens de donkere maanden is het gebruikelijk om één of enkele keren wat extra aandacht te besteden aan inbraakpreventie. Zo vonden we het ook nu weer tijd voor een ‘DDO’ en samen met de wijkagent maakten we hiervoor een planning. Anders dan tijdens onze reguliere buurtpreventierondes, gaan we tijdens een DDO samen met politie o.a. actief controleren of poorten en schuren zijn afgesloten.

De Groote Wielen is een relatief jong wijk. Op de meeste plekken is goed hang- en sluitwerk. Het was fijn om te merken dat er meer poorten en schuren waren afgesloten, dan tijdens het Donkere Dagen Offensief in 2019!

Het DDO was vooraf aangekondigd op social media via de kanalen van de wijkagent en die van het buurtpreventieteam. Ook buurtgenoten zijn hierbij van harte welkom om aan te sluiten en te proeven aan de activiteiten van politie en buurtpreventie. De start was met een korte briefing – vanwege corona nu buiten – bij Windkracht 5.  In tegenstelling tot andere jaren was er nu geen belangstellende buurtgenoot om aan te sluiten. Al had de aankondiging via social media wel diverse mensen bereikt, want we ontvingen daar toch diverse reacties van mogelijk geïnteresseerden.

Onze werkwijze tijdens het DDO

Gelukkig was er een goede opkomst van het eigen team met acht buurtpreventieleden! Verder waren er twee agenten, waaronder onze wijkagent Erik Bertrums. Ook stadstoezicht sloot met twee mensen aan evenals twee studenten van KW1C in politiehesje.

In drie teams hebben we door de wijk gelopen, waarbij ook De Lanen uitgebreid is meegenomen. Opvallend: nog steeds veel open poorten en schuren, maar duidelijk minder dan vorig jaar. Wel overal waar we een open poort of schuur aantroffen, een ‘voetje’ achtergelaten. En op een enkele uitzondering na allemaal positieve reacties gehad op onze aanwezigheid. Tijdens de ronde ook via de social media (chat) in contact geweest met buurtgenoten die reageerden op onze actie.

Korte debriefing na de ronde: afgelopen jaar slechts drie woninginbraken in de wijk (waarvan twee zijn blijven steken in een poging), stuk of dertig gevallen autocriminaliteit. Aardig wat, maar toch stukken minder dan in voorgaande jaren. Wij gaan lekker door met zichtbaar zijn in de wijk! Mocht je meer willen weten, of graag een keer meelopen, dan horen we graag van je!